2011 års skörd från vår egen olivlund gav ett enastående resultat
Våra 30 olivträd plockades för hand under en dag i början av november 2011 och skörden gav oss 420 kg oliver. Vi var 6 personer som under dagens ljusa timmar aktsamt plockade frukten för att inpå kvällen rensa skörden och nästa morgon få oliverna pressade i det lokala presseriet – det blev knappt 50 liter olja.
Med vetskapen om att klassificering av extra jungfruolja kräver en halt av fria fettsyror under 0.8% så gav oss analysen på presseriet det svar som vi så entusiastiskt hade arbetat för – vi hade vår egen extra jungfruolja med mycket låga halter av fria fettsyror, dvs 0.06%! Vidare visade analysen också glädjande låga halter för peroxider (värdet för vår olja är 2.57mEO/kg; normvärde är högst 20.00mEO/kg).
Inga insatser med konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel har krävts. Den skadeinsekt som kan ge olivodlare problem är framförallt olivflugan och oftast då i monokultur och i låglänta regioner där temperaturförhållanden gagnar äggkläckning och produktion av larver. Abbateggio, som ligger på ca 500 meter över havet och därmed jämfört med omkringliggande områden har något lägre dygnstemperaturer, klarar sig ifrån angrepp av olivflugan.
Visst var vi nöjda med analysresultaten av vår extra jungfruolja från olivlunden med adressen Via Madonna Dell’Elcina 26. Namnet på vår egenproducerade och buteljerade olja är Ventisei som är italienska för 26.
Olivoljan som vi säljer med etiketten Madonna dell’Elcina kommer från utvalda småjordbrukare i och runt Abbateggio.