Att använda olivolja lite oftare är en enkel form av friskvård
Medelhavsmaten innehåller ungefär lika mycket fett som i den traditionella nordiska kosten men fettet i medelhavsköket är av en annan kvalitet. Olivoljan är basfettet och innehåller betydande mängd omättade fettsyror och också antioxidanter. Medelhavskost och olivolja har i flera vetenskapliga studier visat sig vara bra för hälsan.
Den globalt ökande fetman över de senaste åren har satt fokus på kostrekommendationer. Mängd och typ av fett, mättat eller omättat fett, som är bäst för folkhälsan har livligt debatterats. Idag förespråkar näringsforskare omättat fett, det vill säga vegetabiliska fleromättade fettsyror och enkelomättad oliv- eller rapsolja före mättat fett från mejeriprodukter eller kött.
De positiva egenskaperna i olivoljan tillskrivs företrädesvis de enkelomättade (oljesyra) och fleromättade (linolsyra, linolensyra) fettsyrorna och substanser med antioxidativa effekter, bla vitaminer. En olivolja med låga halter av fria fettsyror (oljans syrahalt) och lågt peroxidvärde talar för en olja med hög kemisk stabilitet och parallellt med det också ett innehåll av substanser med antioxidativa egenskaper.
Vetenskapliga studier har visat att ”medelhavskost” har flera positiva hälsoeffekter. En stor europeisk studie har visat på att olivolja, som oberoende faktor i ”medelhavskost” är relaterat till lågt blodtryck. Vidare, är det visat att olivolja har en antiinflammatorisk effekt och att omättade fettsyror som oljesyra, linolsyra och linolensyra sänker kolesterol i blodet. I vegetabiliska oljor finner man höga halter av växtsteroler och den kolesterolsänkande effekten av växtsteroler förstärks av en kombination med kolesterolsänkande medicin.
Att använda olivolja i matlagning, som dressing och vid brödbak reducerar risk för hjärninfarkt i ett äldre patientklientel och en hög olivoljekonsumtion har också visat på en minskad risk för hjärtinfarkt, förlängd överlevnad efter genomgången hjärtinfarkt och en positiv effekt på halsartärers blodkärlsstruktur.
En systematisk översikt av 19 stycken genomförda observationsstudier, inkluderande totalt 13 800 patienter och 23 340 kontroller, indikerar att olivolja har en skyddande effekt på cancerrisk med starkast effekt för bröstcancer och cancer i matsmältningskanalen.
På nätet under Livsmedelsverket och Läkemedelsverket finner man ett flertal råd och rekommendationer publicerat med fokus på kostrådgivning, icke-farmakologisk och farmakologiska behandling som profylax mot bland annat hjärt-kärlsjukdomar.
Är du intresserad av att ta del av de vetenskapliga studier som refereras i texten kan du ladda ner PDF-filen här. Med hjälp av den hittar du lätt de aktuella studierna på nätet med Google.
Klicka på bilden så öppnas sammanställningen i ett nytt fönster.